چهارشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۷

در نا امیدی بسی امید است

مطمئنا خدا انسان رو با روح بسیار بزرگ و با ناشناخته های فراوان آفریده و حتما معلولیت جسمی نمیتونه جلوی پیشرفت رو بگیره اگر انسان تسلیم نشههیچ نظری موجود نیست: