دوشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۷

بخشي از خاطرات مستر همفر جاسوس انگليس در زمان عثماني

چه زيبا بود اين سخن طلايي وزير مستعمرات كه هنگام خداحافظي به من گفته بود ما
اسپانيا را با زنا و شراب از كافران (منظور مسلمانان) باز پس گرفتيم و بايد بكوشيم ديگر
كشورها را نيز با همين دو نيروي بزرگ بازستانيم .


اينم لينك كتاب خاطرات مستر همفر

هیچ نظری موجود نیست: