شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۴

گل سنجد

اگر گفتيد چرا قديما ميگفتند درخت سنجد توي خونتون نكاريد؟

هیچ نظری موجود نیست: